ฉลองเงินเดือนออก! เบนซินปรับขึ้นราคา กุมขมับเกือบเต็มบาท แวะเติมด่วน

ข่าว

ฉลองเงินเดือนออก! เบนซินปรับขึ้นราคา กุมขมับเกือบเต็มบาท แวะเติมด่วน

 

วันที่ 31 พ.ค.65 รายงานข่าวแจ้งว่า พีทีที สเตชั่น และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น 80 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  

สำหรับราคาน้ำมันเบนซิน ปรับขึ้น 80 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 52.06 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้น 80 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 44.65 บาทต่อลิตร E20 ปรับขึ้น 80 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 43.54 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับขึ้น 80 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 44.38 บาทต่อลิตร E85 ปรับขึ้น 50 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 37.24 บาทต่อลิตร และพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้น 80 สตางค์ ราคาอยู่ที่ 50.14 บาทต่อลิตร

ขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม โดยดีเซล B7 อยู่ที่ 32.94 บาทต่อลิตร ดีเซล B10 อยู่ที่ 32.94 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 32.94 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 44.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร